• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em (Rô-ma 16:20)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • XIN CHO TÔI HÒN NÚI NẦY  -  THANH-HỮU XIN CHO TÔI HÒN NÚI NẦY - THANH-HỮU

  Hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; … Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng.(Giô-suê 14: 12) ------. Ta từng mặc cảm sức hèn, Cho mình yếu đuối, không bằng người ta. Lo sợ, nhút nhát tránh xa, Không mơ ước lớn, cho ta tầm nhìn. Trong quyền năng Chúa Thánh linh, Hãy nhận khải tượng, mô hình núi cao. Núi, việc vĩ đại Chúa trao, Núi, những công tác lớn lao nước Ngài.

 • MỘT TIÊN TRI TUYÊN BỐ LẼ THẬT  -  JOHN BEVERE MỘT TIÊN TRI TUYÊN BỐ LẼ THẬT - JOHN BEVERE

  Bạn có thể giấu được với con người nhưng không bao giờ có thể giấu được với Chúa! Chúng ta cần nghe lẽ thật, cho dù lúc đầu nó đau thật. Dù khi nghe lẽ thật có đau thế nào đi nữa, thì nỗi đau đó vẫn thua xa nỗi khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải khi chúng ta sống trong sự lừa dối. Bạn có thể trở thành một người đeo đuổi lẽ thật. Hãy bắt đầu xin Chúa phán lẽ thật của Ngài về đời sống của bạn, mời Ngài bày tỏ bất cứ chỗ nào bạn bị lừa dối. nhưng bạn có thể nói, như Mi-chê, “Chúa là Đấng hằng sống, ta chỉ có thể nói với vua điều gì Đức Chúa Trời của ta phán.

 • SÁU CÁCH CHÚA GÍÚP CHÚNGTA KHI ĐAU BUỒN  - RICK WARREN SÁU CÁCH CHÚA GÍÚP CHÚNGTA KHI ĐAU BUỒN - RICK WARREN

  “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối”. (Thi Thiên 34:18). Mỗi người trong chúng ta sẽ kinh nghiệm sự mất mát trong cuộc sống, Chúa chữa lành tấm lòng tan vỡ thế nào? 1. Chúa đem chúng ta gần Ngài. 2. Chúa cùng đau buồn với chúng ta. 3.Chúa cho chúng ta một gia đình hội thánh để hổ trợ. 4. Chúa dùng nỗi đau để giúp chúng ta trưởng thành. 5. Chúa cho chúng ta niềm hy vọng của thiên đàng. 6. Chúa dùng nỗi đau thương của chúng ta để giúp đỡ người khác.

 • SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN  -  THANH-HỮU SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN CHÚA BAN - THANH-HỮU

  Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. (1 Cô-rinh-tô 9:22) ------. Qua mạng trực tuyến không gian, Chỉ trong tích tắc trăm ngàn thông tin. Văn minh chỉ biết ngoại hình, Không biết ý tưởng, tâm linh con người. Sử dụng năm tháng Chúa trao, Sống theo mục đích, truyền rao Tin lành. Dùng mạng trực tuyến chạy nhanh, Cùng “share” ân sủng Chúa dành cho ta. Đếm những hạnh phước đã qua, Để thêm ý chí xông pha linh trình. Nhận lấy sức mới Thánh Linh, Bước trên sóng gió hiển vinh Danh Ngài.

 • CỦA LỄ NGỢI KHEN  -  TERRY LAW CỦA LỄ NGỢI KHEN - TERRY LAW

  Đức Chúa Trời không chỉ thích lời ngợi khen mà chúng ta dâng lên cho Ngài trong lúc mọi việc như diễn tiến tốt đẹp, nhưng Ngài chú tâm đến lời ngợi khen do từ tấm lòng đang ở giữa sự thử thách, khốn khó, ưu phiền, bệnh tật, bị ma quỉ ức hiếp, bị cám dỗ, các khó khăn trong quan hệ và các nan đề về tài chánh, trong những lúc như vậy, Ngài vẫn đòi hỏi của lễ bằng sự ngợi khen, Khi chúng ta dâng sự ngợi khen đúng lúc hoàn cảnh bi đát nhất . Khi chúng ta hành động theo nguyên tắc của việc dâng của lễ thì được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 • CHÚA SỬ DỤNG NHỮNG NAN ĐỀ TRỞ THÀNH ĐIỀU TỐT  -  RICK WARREN CHÚA SỬ DỤNG NHỮNG NAN ĐỀ TRỞ THÀNH ĐIỀU TỐT - RICK WARREN

  Những tai nạn trong cuộc sống không phải do ngẫu nhiên. Chỉ Chúa mới biết điều gì đang xảy đến. Chúa đã biến thập tự giá thành sự phục sinh. Những điều chúng ta mong muốn loại bỏ khỏi cuộc sống của chúng ta nhất, thường là những điều Chúa dùng để định hình chúng ta và biến chúng ta thành những người tin kính và thuộc về Ngài. Chúa muốn sử dụng nan đề, để làm tốt cho cuộc sống chúng ta. Có một số việc quan trọng hơn nỗi đau của chúng ta. Đó là những gì chúng ta học từ sự đau khổ nầy. Chúa là Đấng điều khiển mọi việc.

 • HAI CHIẾC ÁO CHOÀNG  -  THANH-HỮU HAI CHIẾC ÁO CHOÀNG - THANH-HỮU

  Ê-li-sê lấy chiếc áo choàng từ Ê-li rơi xuống, đập xuống nước và nói: “Giê-hô-va Đức ChúaTrời của Ê-li ở đâu? …thì nước liền rẽ ra hai bên, và ông đi ngang qua (2 Các Vua 2: 13-14) --- Êlisê, thật tín trung, Nhận hai chiếc áo của cùng Ê-li. Đầu tiên mạnh dạn bước đi, Nhận lời kêu gọi thực thi giúp thầy. Ông nhận chiếc áo đầu tay, Ở bên bờ ruộng là ngày nhập môn. Theo thầy, phục vụ học khôn, Nhận bao kiến thức bảo tồn hồn thân. Bạn, tôi muốn chiếc áo nào?Chiếc áo kiến thức người trao cho mình? Hay là chiếc áo Thánh Linh? Quyền năng, uy lực hiển vinh nước Trời?

 • KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT CÁNH ĐỒNG  -  CLAUDIO FREIDZON KHẢI TƯỢNG VỀ MỘT CÁNH ĐỒNG - CLAUDIO FREIDZON

  Tôi đang ngủ. Thình lình Đức Chúa Trời đánh thức tôi dậy và tỏ cho tôi một khải tượng trên bức tường, ngay trước mắt tôi. Tôi thấy hình ảnh một quảng trường công cộng trong quận Belgrano ở tại Buenos Aires Chúa phán với tôi rằng: “Đây là lãnh vực công tác mới của con.” Đức Chúa Trời chỉ cho tôi thấy rằng Ngài muốn tôi bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong nơi đó và Ngài muốn đưa chúng tôi xa khỏi nơi mà chúng tôi đã làm việc cật lực trong suốt nhiều năm. Mặc dầu cảm biết được sự chống đối và sự khó khăn cũng rất lớn, tôi quyết định vâng theo khải tượng trên trời.

 • THA THỨ CHO NGƯỜI CHỐNG ĐỐI CHÚNG TA  -  RICK WARREN THA THỨ CHO NGƯỜI CHỐNG ĐỐI CHÚNG TA - RICK WARREN

  Khi chúng ta đối mặt với sự chống đối vì đức tin, chúng ta cần nhận ra nguồn gốc của sự chống đối, Nó không phải người khác.Trưóc áp lực chúng ta cảm thây phải chui vào một xó hoặc là ngồi xuống thay vì đứng lên, nó không phải đến từ người khác. Thật ra nó đến từ Satan. Người chống đối chúng ta không biết họ làm điều gì. Chúng ta cần cầu nguyện, “Lạy Cha, xin hãy tha thứ cho họ”, để có thể thể hiện tình yêu trong khi bị tấn công và do đó, chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để chiến đấu với kẻ thù thật sự.

 • LẬP PHÁP - HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP  -  THANH-HỮU LẬP PHÁP - HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP - THANH-HỮU

  Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta và giải cứu chúng ta.( Esai 33:22 bản KT hiện Đại) ------. Tình yêu, thánh khiết, quyền năng, Ngôi Hai làm trọn chức năng công bình. Chết thay ta ở thập hình, Phục hồi công nghĩa, hồn linh đời đời. Vui thay ý Chúa tuyệt vời, Cho ta kết hiệp Con Trời Thần Nhân. Để ta có thể dự phần, Vào vương quốc thánh thiên ân rạng ngời.

 • “CON CẦN NGỌN LỬA ẤY!”  -  CLAUDIO FREIDZON “CON CẦN NGỌN LỬA ẤY!” - CLAUDIO FREIDZON

  Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê xu đã giành được chiến thắng lớn. Chúng tôi đã ngập tràn niềm vui trước quang cảnh năm ngàn người dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Jêsus ở tại một buổi nhóm. “Người anh em, tôi đến để cầu nguyện với anh. Tôi cần lửa thuộc linh mà anh có. Tôi muốn được học hỏi.” Tôi đã bước bước đầu tiến tới sự chiến thắng.

 • HÃY ĐỂ CHÚA LÀ NGƯỜi BẢO VỆ BẠN  -  RICK WARREN HÃY ĐỂ CHÚA LÀ NGƯỜi BẢO VỆ BẠN - RICK WARREN

  Trong cuộc sống chúng ta luôn có những người hiểu lầm và những người không thích chúng ta. Sẽ có những người luôn chỉ trích, phán xét, tấn công và lan truyền những đồn đãi về chúng ta. Rất nhiều người cũng ghen tị với thành công của chúng ta, và họ muồn tấn công chúng ta với nhiều lý do khác nhau. Nhưng hãy giống như Đa-vít, chúng ta cần để cho Chúa là người bảo vệ chúng ta, Cứu Chúa của chúng ta, người che chở, người chiến thắng, và là nơi trú ẩn của chúng ta.

 • HAI TẦM NHÌN  -  THANH-HỮU HAI TẦM NHÌN - THANH-HỮU

  Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18) ------. Mắt thể chất, nhìn điều trần gian tặng, Như cửa nhà, tài khoản, với tàu xe. Chức quyền cao, theo vui thú hội hè, Trong ham muốn, trong góp thu tài sản. Mắt tâm linh, chăm vào sự cứu rỗi, Vào linh hồn vào sự sống hiển vinh. Nâng ta lên tầm nhìn mới siêu hình, Thấy phước hạnh thấy vinh quang thiên quốc.