• Vì Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng ngợi khen, Đáng kính sợ hơn các thần. (1 Sử-ký 16:8)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • VẦNG ĐÁ VỮNG AN  -  THANH-HỮU VẦNG ĐÁ VỮNG AN - THANH-HỮU

  Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu rỗi của con;Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rúng động. (Thi-thiên 62:2) -------. Vầng đá nơi chốn vững an, Không thay đổi bởi thời gian chuyển dời. Vầng đá bảo vệ cho người, Giữa bao sóng gíó tả tơi dương trần. Là nơi nương dựa lớn lao, Là Đấng cứu rỗi, ban trao phước lành. Là khiêng thuẫn đỡ hồn linh, Ban cho đắc thắng, sáng danh Chúa Trời. Cứu Chúa đã trở nên người, Ngài là tảng đá là nơi vững bền. Cứu rỗi nâng đỡ ta lên, Ban cho sự sống ở trên thiên đàng.

 • CHẤP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA BẠN  -  RICK WARREN CHẤP NHẬN NHIỆM VỤ CỦA BẠN - RICK WARREN

  Con đã tôn vinh Cha trên đất, Làm xong công việc Cha giao cho làm (Giăng : 17:4).-----. Bạn được tạo dựng không phải chỉ để tiêu thụ các tài nguyên – ăn, thở, và chiếm chỗ. Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để làm nên một khác biệt bằng cuộc đời bạn. Bạn được tạo dựng để thêm vào sự sống trên trần gian, chớ không phải chỉ lấy đi. Đức Chúa Trời muốn bạn góp phần. Bạn không được cứu bởi sự phục vụ, nhưng bạn được cứu để phục vụ. Trong vương quốc của Đức Chúa Trời, bạn có một chỗ, có một mục đích,

 • CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN - RICK WARREN CÁCH ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN - RICK WARREN

  “Một người giàu kia có người quản gia bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ”. (Lu-ca 16:1).-----. Thật sự chúng ta không sở hữu bất cứ thứ gì cả. Những gì chúng ta nghĩ mình sở hữu thật sự là vay mượn. Chúng ta không sở hữu nó trước khi chúng ta được sinh ra. Chúng ta không sở hữu nó sau khi chúng ta qua đời. Tất cả thuộc về Chúa. Xem bản thân chúng ta như người quản lý chứ không phải người sở hữu sẽ thay đổi cách sống chúng ta và cho phép chúng ta tận dụng tối đa những gì chúng ta ban cho.

 • CHÚA CHO TA MƯỢN CUỘC ĐỜI  -  THANH-HỮU CHÚA CHO TA MƯỢN CUỘC ĐỜI - THANH-HỮU

  Kẻ ác mượn, mà không trả lại; Còn người công bình làm ơn, và ban cho. ̣(Thi-thiên 37:21) ------. Chúa cho ta mượn cuộc đời, Để ta làm “vốn” kiếm “lời” đời sau. Cuộc đời năm tháng qua mau, Thời gian trả lại trước sau định rồi. Để khi khuất núi, qua cầu, Trắng tay, trả lại. Niềm đau vẫn còn. Tiếc không xử dụng thân hồn, Đầu tư vào cõi trường tồn vĩnh sinh. Trước tòa án trắng Thần Nhân, Triều thiên ta nhận phước ân thiên đàng. Hay ta đau khổ bàng hoàng, Chỉ qua khỏi lửa, muôn vàn tiếc than ?

 • ĐỨC CHÚA TRỜI BAN GIỐNG CHO KẺ GIEO  -  PAUL CHASE ĐỨC CHÚA TRỜI BAN GIỐNG CHO KẺ GIEO - PAUL CHASE

  Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn bạn được phước, được vui mừng, được xức dầu, được mạnh mẽ và tự do. Đức Chúa Trời muốn bạn được vui mừng, bình an và đắc thắng. Hãy buớc đi trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, làm theo những nguyên tắc mà Ngài đã dạy -- hãy chăm sóc tấm lòng của bạn, hãy trồng những hạt giống tốt và hãy làm theo tiếng phán của “người cày ruộng khôn ngoan”. Làm như thế, bạn sẽ có được một đời sống đẹp đẽ.

 • ĐỜi SỐNG CHÍNH TRỰC NHẬN ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH CHÚA BAN - R.WARREN ĐỜi SỐNG CHÍNH TRỰC NHẬN ĐƯỢC PHƯỚC LÀNH CHÚA BAN - R.WARREN

  Chúa quan tâm khi thấy tấm lòng chúng ta cam kết với Ngài hơn là vì tội lỗi chúng ta đã phạm . Chúa nhìn vào lý do tại sao chúng ta làm bất kể chúng ta làm điều gì. Trong I Sa-mu-ên 16:7, Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Chúng ta có thể cam kết sống trong sự chính trực và duy trì một tấm lòng trong sạch và hết lòng tin Chúa.

 • NIỀM AO ƯỚC  -  THANH-HỮU NIỀM AO ƯỚC - THANH-HỮU

  Ôi! Ước gì lời thỉnh cầu tôi được thỏa nguyện, Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước ! (Gióp 6:8) -------. Có những lúc ta thấy mình khô hạn, Giữa môi trường đầy thách thức bủa vây. Bao bất công, bao tội ác tràn đầy. Đang áp hảm, tim hồn ta cháy nắng. Ta ao ước nguồn Linh năng mở lối, Sẽ tuôn tràn bao phép lạ siêu nhiên.Làm chảy tan lòng cứng cỏi ưu phiền, Làm khuất phục bao linh hồn vô tín.Ta khẩn nguyện cho Việt nam thay đổi, Mưa linh quyền tuôn đổ khắp quê hương. Làm tiêu tan bao mê tín hoang đường,Làm gãy đổ bao tượng thần tăm tối.

 • KỸ LUẬT VÀ PHẦN THUỞNG  -  PAUL CHASE KỸ LUẬT VÀ PHẦN THUỞNG - PAUL CHASE

  Lời nói của bạn là những nơi chứa đựng. Hễ lòng bạn chứa đầy chất liệu và truyền đạt những điều đó. Chất liệu đó có thể là đức tin và quyền năng hay là sự nghi ngờ. Lời nói của bạn cung có thể mạnh mẽ, đầy đức tin và quyền năng bạn sự sống của Thánh Linh. Nhưng lời nói của bạn cũng có thể yếu đuối, đầy sự vô tín, thiếu sự sống và sự xức dầu. Sức mạnh của lời nói có quan hệ trực tiếp đến nguồn cung ứng Thánh Linh, hoặc sự xức dầu bề trong. Bạn sẽ nhận được mức độ xức dầu tùy theo thời gian mà bạn nghiên cứu và suy gẫm lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện.

 • GIỮ CÁC PHƯỚC LÀNH VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ  -  RICH WARREN GIỮ CÁC PHƯỚC LÀNH VỚI BÀN TAY RỘNG MỞ - RICH WARREN

  ”Sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được”. (I Timôthe 6: 6-7).------. Một trong những bí quyết lớn nhất trong việc học để được thỏa lòng, là nhận ra chúng ta không thực sự sở hữu bất cứ một thứ gì. Nó là tất cả các khoản vay để chúng ta dùng hằng chục năm ! Chúng ta không mang một điều gì vào thế giới nầy và cũng sẽ không mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây. Chúng ta chỉ sử dụng nó trong khi còn ở trên mặt đất nầy.

 • CHÚA LỚN HƠN   -   THANH-HỮU CHÚA LỚN HƠN - THANH-HỮU

  Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. (Giăng 10:29) -------. Dịch lệ “Covid “ tràn lan, Chết chóc, lây nhiễm sầu than bao người. Chúa Đấng sáng tạo ai ơi, Lớn hơn vi khuẩn, bể khơi nghìn trùng. [i]. Dù cho lắm nỗi nhiêu khê, Dù cho khủng hoảng nan đề khó khăn. Hãy nhìn Chúa Đấng quyền năng. Lớn hơn bóng tối bủa giăng trong đời. [iv]

 • Lời Công Bố : CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ ĐỨC TIN   -   KENNETH E. HAGIN Lời Công Bố : CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ ĐỨC TIN - KENNETH E. HAGIN

  “Vì trong lòng thì được sự công chính và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi” (Rôma 10:10).-----. Việc xưng nhận Giê-xu là Chúa chính là trọng tâm của Phúc Âm.Đòi hỏi một tội nhân xưng tội trước khi Đức Chúa Trời có thể khiến người đó thành một tạo vật mới, Điều người đó phải xưng nhận là xưng Đấng Christ là Chúa. Người đó phải thật sự hối tiếc về tội lỗi quá khứ và quay khỏi nó, từ bỏ nó và thừa nhận mình cần một Cứu Chúa. Sau đó người đó phải để Giê-xu kiểm soát đời sống hằng ngày của mình.

 • CHÚA SẼ HOÀN TẤT ĐIỀU NGÀI KHỞI ĐÂU TRONG CHÚNG TA - R. WARREN CHÚA SẼ HOÀN TẤT ĐIỀU NGÀI KHỞI ĐÂU TRONG CHÚNG TA - R. WARREN

  “Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ”. (Phi-líp 1:6). ------. Chúa luôn hoàn thành những gì Ngài bắt đầu, điều nầy bao gồm việc định hình những đặc tính của chúng ta. Chúa đã uốn nắn con người của chúng ta giống như Con Ngài. Tất cả chúng ta đều vấp ngã trong cuộc đua của đời nầy. Tất cả chúng ta đều đã gắng sức. Nhưng cuộc đua của chúng ta chưa kết thúc. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su mặt đối mặt. Và chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

 • ĐỪNG SỢ, ĐỪNG NẢN CHÍ   -   THANH-HỮU ĐỪNG SỢ, ĐỪNG NẢN CHÍ - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê: “Đừng sợ, cũng đừng nản chí! ..đứng dậy và đi lên đánh thành A-hi. Kìa, Ta đã phó vua A-hi, dân chúng, thành trì, và đất đai của nó vào tay con.(Giô-suê 8: 1) -------. Bao năm ta sống trần gian, Bấy năm bận rôn, gian nan, nhọc nhằn. Nhiều lần đối diện khó khăn, Nhiều lần nản chí bủa giăng tâm hồn. Chúa có mục địch ai ơi, Định sẵn kế hoạch muôn đời cho ta. Đừng nên nản chí kêu ca, Hãy đứng với Chúa phong ba tan dần..