• Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. (Thi-thiên 139:14)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • KẾT NỐI “ỨNG DỤNG” TÂM LINH  -  THANH-HỮU KẾT NỐI “ỨNG DỤNG” TÂM LINH - THANH-HỮU

  Nhưng ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tâm linh với Ngài. (1 Cô-rinh-tô 6:17 BHD ------. Văn minh người, chỉ giúp ta thấy được, Sự vận hành thay đổi ở trần gian, Những thành công, thất bại, những suy tàn, Rồi vô vọng biến tan vào cát bụi. Văn minh Chúa, đem ta vào kết nối,Từ cõi trần đến với cõi siêu nhiên.Từ trần gian, đến vinh hiển thượng thiên,Từ giới hạn đến muôn đời vĩnh phúc.

 • PHƯƠNG CÁCH CẦU THAY  -  BILL NORTON PHƯƠNG CÁCH CẦU THAY - BILL NORTON

  Khi cầu thay, chúng ta phải có thái độ phải lẽ ở trước ngai Ngài. Định luật thuộc linh chi phối sự cầu nguyện cầu thay là kiên trì cho đến khi đắc thắng để nhận được sự đáp lời, không phải lấy đức tin cầu nguyện một lần, mà cầu nguyện cho đến khi được nhậm. Hãy tiếp tục xin, tiếp tục tìm kiếm, và tiếp tục gỏ cửa. Người cầu thay phải nhất quyết chiến thắng, đừng buông bỏ cho đến khi chiến thắng! Sẽ có những đêm tối tăm, nhưng cũng sẽ có rạng đông và bình minh của một ngày mới. nguyện Chúa ban cho chúng ta khải tượng để thấy sự cầu nguyện quan trọng như thế nào !

 • DÂNG CHO CHÚA THỜI GIAN TỐT NHẤT  -  RICK WARREN DÂNG CHO CHÚA THỜI GIAN TỐT NHẤT - RICK WARREN

  “Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài”. (Thi-thiên 25:14). ----.Nếu chúng ta muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Chúa, chúng ta phải không vội vàng và cần trầm lặng. Kinh Thánh ghi, “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất”. (Thi-Thiên 46:10). Hằng ngày chúng ta cần có một thời gian yên tĩnh với Chúa. Chúng ta phải ở yên lặng để có thể hiểu biết Chúa nhiều hơn.

 • CƠ NGHIỆP  -  THANH-HỮU CƠ NGHIỆP - THANH-HỮU

  Cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em (1 Phi-e-rơ 1:4) ------.Cuộc đời ta lắm lo âu, Mãi lo tích trữ góp thâu của tiền. Bao nhiêu năng lực ưu tiên, Chú vào cơ nghiệp dành riêng cho mình. Đừng nên đánh đổi linh hồn, Đừng đổi cơ nghiệp hằng còn Chúa ban. Bằng những ham thích trần gian, Bằng những giá trị chóng tan trong đời. Chăm nhìn muc đích bước đi, Chờ ngày gặp Chúa quang huy rạng ngời.

 • CHỚ LO LẮNG VỀ TIỀN BẠC  -  ULF EKMAN CHỚ LO LẮNG VỀ TIỀN BẠC - ULF EKMAN

  Nếu bạn thấy mình đang trong thời kỳ đói kém, nhưng vẫn tiếp tục “gieo” và áp dụng các nguyên tắc Kinh thánh thì bạn sẽ sang bờ bên kia cách đắc thắng. Đừng sợ hãi khi bị tấn công. Thay vì lo lắng, hãy trình bày mọi lời cầu xin của mình trước mặt Đức Chúa Trời, với sự khẩn nguyện, nài xin và tạ ơn. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trong những tình huống như vậy, vì chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn, vì lối thoát khỏi sự thử thách.Phao-lô nói: “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật........ Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

 • NGỪNG THEO ĐUỔI VĂN HÓA KHÔNG THEO CHÚA  -  RICK WARREN NGỪNG THEO ĐUỔI VĂN HÓA KHÔNG THEO CHÚA - RICK WARREN

  Chúa cho chúng ta biết chính xác chúng ta nên sống như thế nào và làm cách nào chúng ta có được sự khôn ngoan và sức mạnh để nổi bật trong thế giới nầy:"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” ̣(Rôma 12:2). Tất cả vấn đề văn hóa chỉ tạm thời. Chúng ta cần phải làm theo một cái gì đó vĩnh cửu: là Lời Chúa. Đổ đầy tâm trí chúng ta với Lẽ Thật của Chúa và để nó biến đổi cuộc sống chúng ta bằng cách thay đổi đường lối chúng ta suy nghĩ .

 • LÒNG CHA  -  THANH HỮU LÒNG CHA - THANH HỮU

  Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, Khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. (Châm-ngôn 4:1 -------- Nhưng con là hạt giống cha mong đợi, Cha gieo mầm, vun xới con lớn lên. Con, tinh hoa cha kỳ vọng hằng đêm, Là kế tự, là niềm vui hạnh phúc. Thời gian sống như là một quà tặng, Cha vẫn biết, bao khó khăn giăng bủa, Bao thử rèn, bao cám dỗ chờ con. Hãy khiêm nhu, tin cậy Chúa hết lòng,Ngài sẽ giúp ban niềm vui đắc thắng. sẵn dành trao đặt vào tay con. Hãy khôn ngoan xử dụng cách hết lòng, Theo ý Chúa, để đời con mãn nguyện.

 • LỜI KHUYÊN CỦA CHA MẸ  -  JOHN BEVERE LỜI KHUYÊN CỦA CHA MẸ - JOHN BEVERE

  Làm sao chúng ta biết chiến thuật của Satan ? Chúa Giê-su cho chúng ta biết ! “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sống và sống sung mãn.”(Gi 10:10). Satan thật là căn nguyên của mọi xung đột. Như Phaolô nói, Vì chúng ta chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. (Êph 6:12). Mục đích của Chúa Giê-su là ý muốn Chúa Cha được bày tỏ. Mục đích Chúa cho bạn là đời sống sung mãn.

 • CHÚNG TA THIẾU THỐN HAY DƯ THỪA?  -  RICH WARREN CHÚNG TA THIẾU THỐN HAY DƯ THỪA? - RICH WARREN

  “Chúa dọn bàn cho tôi,..... Chúa xức dầu cho tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi. Phuớc hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài”. (Thi-thiên 23:5-6). Chúng ta không phải lo lắng thiếu thốn về bất cứ điều gì, bởi vì Chúa là nguồn sống của chúng ta. Chúa có thể mở mồt vòi nước và tắt một vòi nước khác. Chúng ta có thể mất một việc làm, và Chúa có thể cung cấp một công việc khác. Chúa muốn lấp đầy chúng ta với nguồn cung cấp vô tận của tình yêu thương, vui mừng, phước hạnh, hy vọng và bình an.

 • TRONG NGÔI LỜI CHÚA ĐÃ CÓ THƠ  -  THANH-HỮU TRONG NGÔI LỜI CHÚA ĐÃ CÓ THƠ - THANH-HỮU

  Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. .. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. (Giăng 1: 1,3) Trong Ngôi Lời Chúa đã có thơ, Từ thuở khai nguyên tự bao giờ. Thơ đã bao trùm toàn vũ trụ, Vận hành, sáng tạo ý thiên cơ. Lời thơ uy lực đầy quyền năng,Thơ trải mênh mông cõi vĩnh hằng. Thơ là Cứu Chúa, Ngôi Lời sống. Tể trị muôn loài, em biết chăng?

 • CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC  -  JOHN BEVERE CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC - JOHN BEVERE

  Chúa Giê-su nói, “Người lành do thiện tâm tích lũy, làm lành. Kẻ ác do ác tâm tích lũy, làm ác.” (Ma-thi-ơ 12:35). Điều quan trọng là những gì chúng ta chất chứa bên trong và cho nó là giá trị. Hãy thanh tẩy tấm lòng thì đời sống bề ngoài sẽ ổn thôi và sẽ phù hợp với nhửng gì mà Chúa xem là tốt đẹp. Tóm lại, gọng kiềm của thế gian không phải bên ngoài mà là bên trong. Nó liên quan đến khao khát, ý định và động cơ của tấm lòng và tâm trí. Đây là chiến trường; đây là chỗ mà bẫy rập được cài.

 • SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA KHÔNG LÀM BẠN BỐI RỐI  -  RICH WARREN SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA KHÔNG LÀM BẠN BỐI RỐI - RICH WARREN

  “Con đường Chúa ở trong biển, Các lối Chúa ở trong nước sâu, Còn các dấu bước Chúa không ai biết đến”. (Thi-thiên 77:19). -----. Kinh Thánh ghi rằng Chúa tích cực làm việc thông qua mọi hoàn cảnh của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không thể đánh gíá hoàn cảnh chúng ta ngoài sự khôn ngoan của Chúa. Khi chúng ta không biết phải làm gì, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, Chúa đã không thiết kế cho chúng ta trải qua cuộc sống bằng chính sự khéo léo và năng lực riêng mình. Ngài muốn chúng ta đầu hàng để Chúa hướng dẫn chúng ta.

 • CẨN THẬN GIỮ LẤY ĐỨC TIN  -  THANH-HỮU CẨN THẬN GIỮ LẤY ĐỨC TIN - THANH-HỮU

  Hãy cẩn thận, đừng để ai lường gạt mình với triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian, chứ không theo Chúa Cứu Thế.(Cô-lô-se 2:8 -------. Dù cho thế giới rối ren, Dù cho kinh tế khó khăn suy trầm. Vững lòng rao giảng phúc âm, Vì là quyền phép trọng tâm nước trời. Dù cho vật đổi sao dời, Vững tin Lời Chúa muôn đời còn nguyên. Chờ ngày ta sẽ đoàn viên, Bên ngôi vinh hiển thượng thiên vui mừng.