• Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở với tâm thần anh em (Ga-la-ti 6:18)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • CHÚA KHÔNG BỎ QUÊN   -   THANH-HỮU CHÚA KHÔNG BỎ QUÊN - THANH-HỮU

  Chẳng phải năm con chim sẻ được bán với giá hai đồng tiền sao? Dù vậy, Đức Chúa Trời không bỏ quên một con nào hết. 7Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Đừng sợ, vì các con có giá trị hơn nhiều con chim sẻ (Luca 12:6-7) -------- Bao lần em đã tự ti, Nghĩ mình nhỏ bé, khinh khi giữa đời. Nghĩ mình xã hội bỏ rơi, Nghĩ mình Chúa cũng xa rời bỏ quên. Hãy xem chim sẻ nhảy bay, Giá trị ít ỏi trên tay vài đồng. Chúa vẫn bảo vệ chăm trông, Không con nào rớt mà không ý trời.

 • TÁI SINH TRONG CHÚA   -   MERLIN R. CAROTHERS TÁI SINH TRONG CHÚA - MERLIN R. CAROTHERS

  Được cứu nhờ đức tin, nghĩa là chấp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế đó là hành động của trí nhớ không phải của cảm xúc. Chúng ta được tái sinh trong đức tin, được cứu rỗi nhờ đức tin, điều đó có nghĩa là lời Chúa trở thành sự thật khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng mình. Kinh Thánh ghi rằng chúng ta được cứu rỗi nhờ đức tin, chữa lành nhờ đức tin, được xưng công bình nhờ đức tin. Kinh nghiệm sự cứu rỗi trở nên sự thật khi chúng ta chấp nhận trong lòng tin. Chúa đã chấp nhận sự đầu hàng của ý chí bạn, bạn đã được Thánh Linh tái sinh.

 • LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT PHỤC MỌI Ý TƯỞNG   -   RICK WARREN LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT PHỤC MỌI Ý TƯỞNG - RICK WARREN

  Chúng ta cần nhận ra năng lực của Chúa Thánh Linh bên trong chúng ta. Không có Ngài, chúng ta không thể tự vệ được . Rô-ma 8: 6 ghi, “chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an”. Chúng ta cần Chúa Giê-xu trong cuộc sống, bởi vì, không có Chúa Thánh Linh, bản chất tội lỗi của chúng ta sẽ kiểm soát tâm trí chúng ta và sẽ luôn dẫn chúng ta đi sai hướng. Nhưng khi có Thánh Linh điều khiển, chúng ta có sức mạnh cần thiết để buộc mọi suy nghĩ của mình bị bắt phục.

 • QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI   -   THANH-HỮU QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI - THANH-HỮU

  “Các con đừng lo âu về tương lai. Ngày mai sẽ lo việc ngày mai. Nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi” (Ma-thi- ơ 6:34).. -------. Mục đích Chúa dành cho ta không đổi, Dù đường dài, dù khúc khuỷu quanh co. Dù dốc cao, dù hố thẳm khôn dò, Chúa cùng bước lòng ta luôn an tịnh. Nhìn quá khứ, ta dâng lời cảm tạ, Nhìn tương lai, ta tin cậy vững lòng. Biết chắc Ngài nguồn hy vọng cậy trông, Từ hiện tại đến khi về thiên quốc.

 • THẤT BẠI CỦA TỰ TIN TỰ MÃN   -   MERLIN R. CAROTHERS THẤT BẠI CỦA TỰ TIN TỰ MÃN - MERLIN R. CAROTHERS

  Sự tự mãn bao giờ cũng là những khe hở nguy hiểm cho công cuộc xây dựng. Những biến cố làm lung lay nền móng của sự tự mãn thực ra đều là những phước lành ẩn kín chúng ta có thể chân thành chúc tụng Chúa và cảm tạ. Càng bị thử thách thì chúng ta càng ý thức sự hiện diện của Chúa và sức mạnh của Đấng Christ trong chúng ta.Tất cả những thử thách, những khó khăn là những cơ hội để chúng ta tăng trưởng, làm cho chúng ta có đủ điều kiện để trở thành dòng sông chuyên chở tình yêu và mục đích thiết thực của Đức Chúa Trời.

 • HÃY TIN CẬY, SỬ DỤNG QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA   -   RICK WARREN HÃY TIN CẬY, SỬ DỤNG QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA - RICK WARREN

  Chúa đã ban cho chúng ta khả năng, nhưng chúng không có giá trị trừ khi chúng ta được cắm vào quyền năng của Ngài xuyên qua Thánh Linh. Trong Đấng Christ chúng ta có mọi thứ cần để sống với lòng tin cậy. Kinh Thánh trong Phi-líp 4:13 cho biết :” Tôi làm được mọi sự” [Chúa kêu gọi tôi làm] nhờ Chúa là Đấng gia tăng sức mạnh cho tôi [để hoàn thành mục đích của Ngài] “– Trong Đấng Christ chúng ta được đầy đủ. Chúng ta sẵn sàng cho bất cứ điều gì và đáp ứng mọi việc qua Chúa, Đấng ban năng lực cho chúng ta.

 • EM-MA-NU-ÊN   -   THANH-HỮU EM-MA-NU-ÊN - THANH-HỮU

  Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. (Ma-thi-ơ 1:23) -------. Em-ma-nu-ên, một hứa ngôn huyền nhiệm, Từ sơ khai, hy vọng đến tận cùng..Đấng quyền uy, sáng tạo cõi thủy chung.. Vẫn hiện hữu ‘ở cùng ta’ mãi mãi. Em-ma-nu-ên, tình yêu cao vời vợi, Đấng oai quyền, chịu nhục nhã hy sinh. Chịu đóng đinh trên thập tự khổ hình, Để ta được làm công dân thiên quốc.

 • VUI MỪNG TRONG NGHỊCH CẢNH   -   MERLIN. R. CAROTHERS VUI MỪNG TRONG NGHỊCH CẢNH - MERLIN. R. CAROTHERS

  Tất cả những điều xảy đến cho bạn đều do Chúa đưa đến vì một mục đích tốt. Sự thuận phục đưa chúng ta vượt lên trên vấn đề và khiến năng lực và sự vui mừng của Chúa được thể hiện Sự thuận phục nhằm làm giảm bớt vai trò con người cũ của chúng ta và tăng thêm vai trò của Chúa trong đời sống chúng ta - chúng ta ít đi và Ngài nhiều lên. Đức tin sẽ khiến chúng ta thuận phục Chúa không chút do dự. Hãy nghĩ đến sức mạnh phi thường Đức Chúa Trời thể hiện qua sự thuận phục của chúng ta!

 • CHÚA HỨA ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CHÚNG TA   -  RICK WARREN CHÚA HỨA ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CHÚNG TA - RICK WARREN

  Đức Chúa Trời hứa trong Kinh Thánh rằng nếu bạn học cách ban cho như Ngài, thì Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Điều đó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật? Có lẽ đúng. Nhưng nếu Kinh thánh nói điều đó, chúng ta có thể tin điều đó! Chúa nói rằng nếu chúng ta đặt Ngài lên hàng đầu trong việc tài chánh và học ban cho cách rời rộng, mở tay chúng ta, mở lòng chúng ta thì Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta.

 • CẢM NHẬN GIÁNG SINH   -   THANH-HỮU CẢM NHẬN GIÁNG SINH - THANH-HỮU

  Một Con Trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:5) ---- Giáng sinh trông đợi hồng ân, Một nguồn phước hạnh tuyệt trần Chúa ban. Quí hơn báu vật trần gian, Giá trị cõi thế, thiên đàng đời sau. Giáng sinh mời Chúa vào lòng, Tôn thờ cảm tạ cầu mong linh quyền. Năng lực sức mới thượng thiên, Như sông tràn chảy khắp miền xanh tươi.

 • NHỮNG BẦU DA MỚI   -   JOHN BEVERE NHỮNG BẦU DA MỚI - JOHN BEVERE

  Chúng ta là bầu da mới chứa rượu thuộc linh. Chúng ta được kêu gọi để trở thành những người mang sự hiện diện của Chúa. Vì thế tâm trí chúng ta cần được đổi mới. Để giữ bầu da của chúng ta mềm dẻo - luôn sẵn sàng với rượu mới - chúng ta phải thấm nhuần trong Lời Chúa. Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 5:26. Khi chúng ta để thời gian với Chúa trong Lời Chúa và trong sự cầu nguyện, tâm trí chúng ta được đổi mới và chúng ta không còn cứng nhắc giữ chặt các đường lối và phương cách cổ hũ của mình.

 • CAM KẾT SỐNG THEO GIÁ TRỊ   -   RICK WARREN CAM KẾT SỐNG THEO GIÁ TRỊ - RICK WARREN

  Để trở thành những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên, hãy làm theo khuôn mẫu do Môi-se nêu ra. Hãy chọn trở thành người mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành. Đó là chọn nỗi đau ngắn hạn để đạt được lợi ích lâu dài. Và chọn gíá trị của Chúa, không phải giá trị của thế gian. Hê-bơ-rơ 11:26 nói: “Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng” Chúng ta phải quyết định điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta và sau đó sống theo những giá trị đó.

 • THẤY ĐƯỢC VÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC   -   THANH-HỮU THẤY ĐƯỢC VÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC - THANH-HỮU

  Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18) ------. Ôi hỡi Chúa, Ngài thấy mọi đường lối, Thấy lòng người, thấy thấy xảo quyệt mưu mô. Thấy khiêm nhu, thấy những kẻ tự cao, Đang vật lộn giữa biển trần hư ảo. Xin cho con, có tầm nhìn thiên đạo, Thấy cõi trời, vương quốc Chúa vĩnh sinh. Thấy yêu thương trong cứu rỗi hồn linh, Thấy cơ nghiệp đầy vinh quang thánh thiện.