• Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, Cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao Hơn cả danh thinh Chúa. (Thi-thiên 138:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • HÃY CỨ Ở TRONG CHÚA   -   THANH-HỮU HÃY CỨ Ở TRONG CHÚA - THANH-HỮU

  Hãy cứ ở trong Ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Giăng 15:4 ------. Đường trần lắm nỗi gian nan, Thời đại cuối rốt lại càng rối ren. Biết bao tai họa nổi lên, Chiến tranh, dịch lê khắp trên đ̣ịa cầu. Thuyền đời trôi nỗi về đâu? Hãy tin cậy Chúa, bám sâu lời Ngài. Dù cho sóng gió bên tai, Náo loạn, tin giả, mặc ai loan đồn. Không tin triết thuyết ngụ ngôn, Không tin luận lý tinh khôn loài người. Không tin bình giải theo đời, Chỉ tin Lời Chúa muôn đời còn nguyên.

 • ĐƯỜNG LỐI CỦA NGÀI, KHÔNG PHẢI CỦA CHÚNG TA  - JOHN BEVERE ĐƯỜNG LỐI CỦA NGÀI, KHÔNG PHẢI CỦA CHÚNG TA - JOHN BEVERE

  Mắt tôi được mở ra, và tôi thấy được rằng tôi đang cố gắng để giúp Chúa hoàn thành kế hoạch của Ngài thay vì để cho Ngài thực hiện nó. Tôi cảm giác như gánh nặng được trút khỏi đôi vai của mình, và bây giờ tôi đã sẵn sàng để thấy Chúa hành động thay tôi. Tôi không hề biết rằng quá trình thanh tẩy của tôi vẫn chưa kết thúc.Tôi rất vui sướng và cảm giác như mình có thể nhảy tưng lên mái nhà. .Bây giờ tôi đã có đời sống mới và một khải tượng tươi mới bởi vì tôi là một chiếc bầu da cũ có thể đựng được rượu mới vì được chuẩn bị cho vị trí mới này.

 • KHÔNG KẾT THÚC CÂU CHUYỆN   -   RICK WARREN KHÔNG KẾT THÚC CÂU CHUYỆN - RICK WARREN

  Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng ........Chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Đức Giê-su sống lại cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Giê-su (2 Cô-rinh-tô 4.: 8,9,14).-----.Chúng ta không biết mình còn thời gian bao nhiêu trên trái đất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống không có hy vọng. Để sống có hy vọng ở giữa một cuộc khủng hoảng như đại dịch toàn cầu, chúng ta phải thay đổi quan niệm của mình. Chúng ta phải sống trong ánh sáng đời đời.

 • CHA CHỨNG KIẾN   -   THANH-HỮU CHA CHỨNG KIẾN - THANH-HỮU

  Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. (Hê-bơ-rơ 12:1) -------. Cha tôi nay đã qua đời, Người đã đi trước vào nơi địa đàng. Cha đã xa cách trần gian. Có thấy thế giới muôn ngàn rối ren? Con còn trên đất bao lâu, Đức tin xin giữ đâm sâu Lời Ngài.Tin rằng thế giới chuyển lay, Nằm trong mục đích, trong tay năng quyền.

 • GIẢI THƯỞNG TRÊN TRỜI   -   JOHN BEVERE GIẢI THƯỞNG TRÊN TRỜI - JOHN BEVERE

  Những thất bại quá khứ, những sự khướt từ, hay những tội lỗi, nếu cứ nghĩ về nó, sẽ ngăn trở chúng ta không tiến tới trong Chúa. Những điều xưa cũ đó thuộc về Ngài, nhưng để tiếp tục tấn tới và hoàn thành những điều Ngài đã định cho chúng ta, thì chúng ta phải sẵn sàng dủ bỏ những lề thói mà Chúa đã hành động qua chúng ta trong quá khứ. Nếu không làm như vậy, chúng ta có nguy cơ trở thành một bầu da cũ.

 • KHI RA TRẬN, HÃY TIN VÀO CHÚA ĐỂ CHIẾN ĐẤU   -  RICH WEARREN KHI RA TRẬN, HÃY TIN VÀO CHÚA ĐỂ CHIẾN ĐẤU - RICH WEARREN

  Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. (2 Sử Ký 20:15). -----. Khi chúng ta cố gắng tự mình chiến đấu với những nan đề, chúng ta sẽ chìm. Thay vào đó, Chúa muốn chúng ta ngừng chiến đấu và tin tưởng Chúa để Ngài thực hiện công việc. Trong bất cứ điều gì chúng ta phải đang đối diện ngày hôm nay, đó là điều Chúa đang đòi hỏi chúng ta. Chúa muốn chúng ta đứng vững, tin tưởng vào Ngài. Chúa muốn chúng ta đừng sợ hãi hay nản lòng.

 • KẾT BẠN VỚI CHÚA   -   THANH-HỮU KẾT BẠN VỚI CHÚA - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va kết bạn cùng người kính sợ Ngài, và tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. (Thi thiên 25:14) -------. Nhưng tại sao, Chúa bằng lòng kết bạn? Ngài bằng lòng tỏ thân thiết cùng con? Chịu hy sinh để cứu vớt thân hồn, Ban hy vọng, ban đặc quyền Thiên quốc? Trong tình bạn, Ngài dẫn con từng bước, Cùng đồng hành, cùng bảo vệ trước sau. Dù trần gian bao biến chuyển, thay màu, Ban sức mới, con hoàn thành mục đích.

 • CẦU NGUYỆN VÀ TIN KÍNH  -   E. M. BOUNDS CẦU NGUYỆN VÀ TIN KÍNH - E. M. BOUNDS

  Đời sống cầu nguyện và tin kính liên hiệp với nhau như linh hồn với thân thể, như sự sống với trái tim. Nếu không có sự tin kính, thì không có cầu nguyện thật; và nếu không có đời sống cầu nguyện, thì cũng không có sự tin kính. Chính năng lực của đời sống cầu nguyện tạo nên các thánh đồ. Các tâm tính thánh khiết được tạo nên bởi quyền phép của sự cầu nguyện thật.

 • CÁCH XÂY DỰNG CUỘC SỐNG TRÊN NỀN VỮNG CHẮC  - RICK WARREN CÁCH XÂY DỰNG CUỘC SỐNG TRÊN NỀN VỮNG CHẮC - RICK WARREN

  “kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá”.(Ma-thi-ơ 7:24). Gia-cơ nói rất nhiều về việc thực hành những điều Kinh thánh dạy. Giăng 13:17, Chúa nói với những người theo Ngài: Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Dù chúng ta là ai, chúng ta biết nhiều về tâm linh chân thật hơn là chúng ta đang sống. Chỉ cần bắt đầu tại nơi chúng ta đứng hôm nay.Thực hành những gì chúng ta đã biết. Sau đó, khi chúng ta tìm hiểu thêm hãy đưa vào thực tế. Hãy làm theo Lời Chúa.

 • SÁNG TẠO VÀ KHÁM PHÁ   -   THANH-HỮU SÁNG TẠO VÀ KHÁM PHÁ - THANH-HỮU

  Chúa là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững (Ê-sai 45:18 ). Có thể nào anh dò thấu sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, Hoặc khám phá được tận cùng sự hiểu biết của Đấng Toàn Năng? (Gióp 11:7 ------. Người chỉ “khám phá” mà thôi. Chúa Đấng “sáng tạo” muôn đời còn nguyên. Biết bao định luật thiên nhiên, Chúa đã tạo dựng đầu tiên ngàn đời. Nhìn trời, vũ trụ uy nghi, Mênh mông, huyền nhiệm, quang huy, rạng ngời. Lòng con bái phục Chúa ơi, Ngài quá vĩ đại muôn đời đáng tôn!

 • BÌNH AN : MÓN QUÀ THÂN MẬT   -   JOHN BEVERE BÌNH AN : MÓN QUÀ THÂN MẬT - JOHN BEVERE

  Kinh Thánh nói, Sự bình an của Ðức Chúa Trời, vượt quá mọi khả năng hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh chị em trong Ðức Chúa Giê-su Christ. (Phi-líp 4:7) Chúng ta đã được đặt trở lại địa vị trong Chúa Giê-su Christ, có nghĩa chúng ta có sự bình an, một điều rất khó tìm trong thời đại của chúng ta. Chúa Giê-su là Vua Bình An, cho nên những ai ở trong Ngài thì đã được hứa ban cho sự bình an.

 • TIN VÀO MỤC ĐÍCH CHÚA TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ NHẤT - RICK WARREN TIN VÀO MỤC ĐÍCH CHÚA TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ NHẤT - RICK WARREN

  Không có gì đi vào cuộc sống chúng ta là vô tình. Chúa không gây ra điều ác. Nhưng Chúa có thể đem lại điều tốt cho chúng ta từ mọi cách, ngay cả từ tai hoạ. Các thử nghiệm biểu lộ đặc tính, sự trưởng thành, an ninh, giá trị, đức tin chúng ta. Bí quyết kiên trì của Phao-lô là gì? Đây là lý do tại sao chúng ta không bao giờ sụp đỗ:“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng,vô biên”,(II Cô 4:16-17).

 • VUI THỎA và AO ƯỚC   -  THANH-HỮU VUI THỎA và AO ƯỚC - THANH-HỮU

  Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. (Thi-thiên 37:4) -----Bạn từng hỏi, tại sao tôi vui thỏa, Khi cuộc đời nhiều sóng gió phủ vây? Sao an tâm, khi thế giới đổi thay, Bao khủng hoảng, bao nan đề chồng chất? Chúa thấy rõ bao phong ba dày đặc, Muốn nhận chìm, muốn phủ sóng đời ta. Lời bình an, làm tan biến phong ba, Ta mãn nguyện, nhìn trăng sao ca ngợi. Ta tin chắc, Chúa có một đường lối, Một chương trình, một kế hoạch tuyệt luân.Vượt cao hơn mọi thách thức cản đường, Trong đắc thắng, trong quyền năng phép lạ