• Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em! (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • RA KHƠI   -   THANH-HỮU RA KHƠI - THANH-HỮU

  Chúa nói với Si-môn: “Con chèo ra khơi thả lưới, sẽ bắt được nhiều cá.” (Luca 5:4 KTHD) -------. Hãy ra khơi, mở hồn tim ước nguyện, Để thấy mình nhỏ bé giữa bao la. Thấy quyền năng vĩ đại Chúa tỏ ra, Thấy cơ hội trong tầm tay thả lưới. Hãy ra khơi, thấy tình yêu vượt bực, Thấy chương trình, thấy mục đích vinh quang. Đem tương lai, đem sự sống huy hoàng, Của Cứu Chúa cho muôn người hư mất.

 • TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐỂ CHÚA KIỂM SOÁT?  -  RICK WARREN TẠI SAO TÔI KHÔNG ĐỂ CHÚA KIỂM SOÁT? - RICK WARREN

  Mỗi ngày chúng ta bị một điều gì đó điều khiển. Chúng ta có thể bị kiểm soát bởi cái tôi của mình hoặc bởi kỳ vọng của người khác. Chúng ta có thể bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, phẫn uất hoặc cay đắng. Chúng ta có thể bị kiểm soát bởi tài sản hoặc một thói quen. Chúng ta bị điều khiển bởi một cái gì đó mỗi ngày. Thay vào đó, hãy bắt đầu tin tưởng Chúa. Chúa cho chúng ta chọn lựa phụ thuộc vào Chúa, hoặc phụ thuộc vào chính mình. Kết quả là tự do hay thất vọng. Tại sao không trao tất cả cho Đấng Christ? Chúng ta có mất gì đâu?

 • CUỘC CHIẾN CÓ NHIỀU TRẬNCHIẾN  -   JOHN BEVERE CUỘC CHIẾN CÓ NHIỀU TRẬNCHIẾN - JOHN BEVERE

  Những cuộc chiến mà phần lớn con cái Chúa trong hội thánh ngày nay trải qua là những sự tấn công về tâm trí, không phải sự bắt bớ bỏ tù như Phao-lô trải qua. Chúng ta sẽ làm gì nếu sự kháng cự thay đổi? Những hoạn nạn chúng ta chịu đựng hiện tại sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta xử lý các trận chiến lớn hơn trong tương lai. Một trong những trận chiến lớn nhất chúng ta đối diện là sự nản lòng. Chúng ta phải chăm xem vinh quang vô hạn và đời đời đang được thực hiện cho chúng ta trong hoạn nạn đó (2 Cô-rinh-tô 4:17).

 • ĐƯỜNG LỐI VÀ Ý TƯỞNG CHÚA CAO HƠN   -   THANH-HỮU ĐƯỜNG LỐI VÀ Ý TƯỞNG CHÚA CAO HƠN - THANH-HỮU

  Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. 9Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. (Ê-sai 55: 8-9) -----Bạn từng lên lịch ngày mai, Ḅạn định kế hoạch tuần dài tháng năm. Bạn cầu xin Chúa viếng thăm, Chuẩn y kế hoạch chủ tâm riêng mình. Mục đích của Chúa chu toàn,Thời điểm của Chúa lại càng huyền vi. Vượt trên điều bạn nghĩ suy,Trên cả kế hoạch bạn hy vọng nhiều.

 • NIỀM VUI ĐẶT TRƯỚC CHÚA  -  JOHN BEVERE NIỀM VUI ĐẶT TRƯỚC CHÚA - JOHN BEVERE

  Khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng, vì biết rằng đức tin anh chị em có bị thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì. (Gia-cơ 1:2-4). Vui mừng là một sức mạnh thuộc linh, mang lại cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng các hoạn nạn và thử thác. . Chúa nói điều này vì Ngài biết rằng “...sự vui mừng của Chúa là sức mạnh của chúng ta.” (Nê-hê-mi 8:10). Sự vui mừng khi ở trong mối quan hệ gần gũi với Ngài chính là sự vui mừng thêm sức cho chúng ta.

 • THAY VÌ LO LẮNG, HÃY NHỚ LẠI NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ LÀM  -  RICK WARREN THAY VÌ LO LẮNG, HÃY NHỚ LẠI NHỮNG GÌ CHÚA ĐÃ LÀM - RICK WARREN

  Khi chúng ta đối diện trước những thời điểm khó khăn, lo lắng là phản ứng tự khiên của con người. Nhưng thay vì lo lắng. Chúa muốn chúng ta thờ phượng. Khi chúng ta cầu nguyện trong thời gian căng thẳng, bản thân chúng ta hãy tự nhắc nhở Chúa là ai. Tập trung vào sức mạnh, đặc tính và năng lực của Chúa. Chúa có thể giải quyết bất cứ điều gì, kể cả bất cứ điều gì chúng ta đang phải đối diện ngay bây giờ. Trong Ma-thi-ơ 19:26, Chúa Giê-su nói: “Điều gì loài người không thể làm được, song Dức Chúa Trời làm mọi việc đều được”.

 • KHÔNG-THỜI-GIAN MỚI   -   THANH-HỮU KHÔNG-THỜI-GIAN MỚI - THANH-HỮU

  Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi, và biển cũng không còn nữa…5Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn (Khải Huyền 21: 1, 5 BDY) ------.Ta tính tuổi cho cuộc đời trên đất, Cho tháng ngày lưu lạc ở trần gian. Nhưng khi ta vút cánh đến thiên đàng, Ai định tuổi, không-thời-gian khác biệt ? Trời đất mới sẽ không còn tật bệnh, Không đau buồn, không tang chế khóc than. Chúa yêu thương lau ráo lệ tuôn tràn, Ta mãn nguyện “không-thời-gian” vĩnh phúc.

 • ĐỒNG VẮNG LÀ CẦN THIẾT   -   JOHN BEVERE ĐỒNG VẮNG LÀ CẦN THIẾT - JOHN BEVERE

  Hãy nghĩ đến cách mà Chúa đã dẫn bạn vào đồng vắng thế nào, Ngài đã nuôi nấng và mặc lấy cho bạn mỗi ngày thể nào. Đức Chúa Trời anh chị em đã dẫn anh chị em băng qua sa mạc; cho anh chị em gặp bao nhiêu gian nan để thử lòng anh chị em, xem anh chị em có vâng giữ các điều răn của Ngài không. - Phục Truyền 8:2 . . Đây là nơi Chúa huấn luyện chúng ta. Đây là nơi phẩm cách của chúng ta được phát triển và đức tin chúng ta được củng cố. Nên đồng vắng là cần thiết.

 • BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA  -  RICK WARREN BỐN CÁCH CHÚA NÓI VỚI CHÚNG TA - RICK WARREN

  “ Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. (Gióp 33:14).------.Chúa đang nói với chúng ta, nhưng chúng ta có đang lắng nghe tiếng nói của Ngài không? Câu Kinh-thánh của hôm nay nói rằng Đức Chúa Trời đôi khi nói theo cách nầy, đôi khi nói theo cách khác. Đây là bốn cách mà Đức Chúa Trời sử dụng.1. Chúa nói với chúng ta qua Kinh-thánh. 2. Chúa nói với chúng ta qua người dạy dỗ.. 3. Chúa nói với chúng ta qua những cảm nghĩ. 4. Chúa nói với chúng ta qua hoàn cảnh.

 • ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ & ĐỊNH LUẬT TÂM LINH   -   THANH-HỮU ĐỊNH LUẬT VẬT LÝ & ĐỊNH LUẬT TÂM LINH - THANH-HỮU

  CHÚA phán thế nầy, “Nếu Ta không lập giao ước của Ta với ngày và đêm, nếu Ta không đặt các định luật cho trời và đất, … vì Ta sẽ tái lập vận mạng của chúng,[b] và Ta sẽ thương xót chúng.” (Giêrêmi 33: 25-26 BD2011) -----Định luật Chúa sáng tạo rồi. Nguyên liệu Chúa dựng từ thời sơ khai. Dù cho sản phẩm đổi thay, Định luật cố định, không ai chuyển dời. Dù bao thế hệ qua rồi, Luật Chúa đã tạo, muôn đời còn nguyên. Luật vật chất, luật thiêng liêng, Vẫn luôn cố định dành riêng cho người.

 • NHÂN THỨC VỀ ĐỒNG VẮNG   -   JOHN BEVERE NHÂN THỨC VỀ ĐỒNG VẮNG - JOHN BEVERE

  Chúng ta muốn giống Chúa Giê-su, thì nhân cách của chúng ta phải phát triển. Và tới một mức độ nào đó, đồng vắng là nơi Chúa chọn để điều này xảy ra. Đồng vắng là giai đoạn khi bạn có vẻ như đang đi theo hướng ngược với ước mơ và lời hứa bạn đã từng chắc chắn là Chúa sắp đặt cho bạn. Đồng vắng là một kinh nghiệm cần thiết cho mỗi con cái Chúa. Đúng vậy, để tăng trưởng đến sự trưởng thành lành mạnh thành một môn đồ của Chúa, bạn sẽ phải trải qua những hành trình xuyên qua đồng vắng.

 • ĐƯỢC THA THỨ NÊN THA THỨ   -   RICK WARREN ĐƯỢC THA THỨ NÊN THA THỨ - RICK WARREN

  “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy”. (Cô-lô-se 3:13).------.Tất cả chúng ta đều cần tình yêu của Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa Giêu-su Christ đến thế gian nầy. Và bày tỏ cho mọi người nhìn thấy ân điển, hầu ghi nhớ những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Cách cuối cùng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thấy ân điển bằng sự tha thứ. Sau cùng Chúa muốn chúng ta thể hiện ân huệ với người khác bằng sự tha thứ cho họ.

 • TÌM NƯỚC   -   THANH-HỮU TÌM NƯỚC - THANH-HỮU

  Chúa Jêsus::Người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy (Giăng 7:37-39) ---- Nước Chúa ban, trong tầm tay kề cận, Sao không dùng, lại phí sức đi xa?Sao nhọc công, lên sao hỏa, thiên hà? Để chỉ thấy những đồi khô đất cháy?Chúa nguồn sống, dòng yêu thương tuôn chảy, Sao không gần, không uống, mát hồn thân?Sao nhọc công tìm học thuyết dương trần? Tìm vật chất, tìm lợi danh cháy nắng?