• Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta! (Cô-lô-se 1:2)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

GIẢI PHÁP CỦA CHÚA CHO SỰ THẤT BẠI CỦA CHÚNG TA - RICK WARREN

Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự” (Cô-lô-se 2:14).

Bạn và tôi đều cuốn hút theo thời gian. Chúng ta không sống với mặc cảm tội lỗi, nhưng chúng ta phải sống với sai lầm của mình.

Kinh Thánh không bao giờ che giấu sự thật nầy. Đó là sự thật đau đớn về những thất bại của những anh hùng. Chúa đã cứu thế giới khỏi cơn lũ lụt xuyên qua một người đàn ông tên Nô-ê, thời gian sau đó thì ông say rượu, trần truồng và bỏ đi tất cả. Môi-se dẫn con dân Do-Thái qua Biển Đỏ và được tự do, nhưng sự tức giận của ông đã ngăn cản ông đi vào Đất Hứa. Vua Đa-vít là một người yêu mến Chúa, nhưng cũng đã ngoại tình và sát hại chồng của người đàn bà do đó ông bị phát giác.

Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Nếu Chúa chỉ sử dụng những con người hoàn hảo, Kinh Thánh sẽ là một quyển sách ngắn đầy thu hút. Nhưng Chúa có một giải pháp cho những thất bại của chúng ta: ban ân điển.

Kinh Thánh ghi rằng: “ Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;” (Cô-lô-se 2:14).

Trong thực tế, nếu chúng ta nhìn vào tất cả những thất bại trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ có một bức tranh rõ ràng. Cũng giống như những anh hùng trong Kinh Thánh. Chúng ta là những chiến tích của ân sủng. Nhân chứng chính của chúng ta cho thế giới quanh chúng ta không phải là tất cả những điều tuyệt vời chúng ta làm cho Chúa. Đó là cách làm thế nào để chúng ta có thể xử lý những lỗi lầm chúng ta đã vi phạm. Chúng ta có chán nản hoặc vui thích trong ân sủng của Chúa không?

Mọi người muốn nhìn thấy một Chúa, có thể biến thất bại thành chiến thắng. Mọi người muồn nhìn thấy một Chúa, có thể biến đổi cuộc sống của những người tan vỡ.

Phần kỳ diệu của Chúa không chỉ là sức mạnh của sự tha thứ. Nó cũng là sức mạnh của Chúa mang lại cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu lại.

 

Rick Warren (Nhã ca lược dịch)