• Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta! (Ê-phê-sô 6:24)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

CHÚA CÒN LÀ MỘT CÔNG THỨC - JOHN BEVERE

Chính Chúa không phải là sự đeo đuổi của dân Y-sơ-ra-ên, nên họ không tài nào biết đường lối Ngài. Họ đã phấn khích về các công việc quyền năng của Ngài, nhưng bất cứ khi nào quyền năng siêu nhiên của Chúa không được bày tỏ là họ lại lạc lối. Nếu ông Môi-se còn ở trên núi thì họ phân tâm và rồi chơi bời. Họ thỏa mãn chỉ với các lợi ích của sự cứu rỗi. Họ không khao khát Chúa nhiều hơn và không muốn biết Ngài cách thân mật hơn

Họ van nài với ông Môi-se: “Xin chính ông nói với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm theo,” một lần nữa cho thấy ước muốn ích kỷ của họ là về các lợi ích của Chúa mà không cần có mối quan hệ với Ngài. Có thể họ đã có ý định tốt - họ muốn giữ Lời Chúa, nhưng không có mối quan hệ thân mật với Ngài họ không thể tuân giữ được.

Dân Y-sơ-ra-ên muốn có câu trả lời cho các nan đề của họ thay vì muốn có một mối quan hệ, vậy hãy đoán thử xem – Chúa đã ban cho họ Mười Điều Răn! Nhưng điều đó không giải quyết vấn đề. Cứ mỗi thế hệ tiếp theo, dân sự chứng tỏ cho thấy họ không thể giữ các điều răn này.

Còn thế hệ chúng ta ngày nay thì sao? Bao nhiêu người trong chúng ta có ý định tốt, cố gắng để giữ đường lối của Chúa? Chúng ta thề hứa nhưng không giữ lời cho tới khi chúng ta bị áp lực đè nặng đến nỗi không thể cất tiếng cầu nguyện. Có thể rốt cuộc chúng ta nhờ vả mục sư, vợ/chồng, bạn bè hay một blogger nào đó, mong rằng bằng cách nào đó chúng ta có thể có được cái kinh nghiệm tìm kiếm Chúa của họ thế cho mình và cải thiện mối quan hệ của chúng ta với Ngài.

Giống như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta cố gắng giữ Lời Chúa - các điều răn của Ngài - mà không duy trì mối quan hệ cá nhân và sống động với Ngài. Chúa Giê-su phán trong Giăng 14:21: “Người nào yêu kính Ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người nào yêu kính Ta. Ta cũng yêu quý người và sẽ tỏ bày chính Ta cho người.” Tôi thường đọc câu đó và nghĩ Chúa muốn nói, “John, nếu con giữ các điều răn Ta, con sẽ chứng tỏ rằng con yêu Ta.” Rồi một ngày nọ Chúa bảo tôi đọc lại câu đó. Khi tôi đọc lại, Ngài phán, “Con vẫn chưa hiểu điều Ta đang nói đúng không nào- đọc lại đi!” Dạ được, Chúa! Việc này diễn ra cho tới khi tôi đọc câu đó chín mười lần. Cuối cùng, tôi kêu lớn, “Chúa ơi, xin tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của con; xin chỉ cho con thấy điều Ngài phán!” “John, Ta không nói nếu con giữ các điều răn Ta, thì con chứng tỏ với Ta là con yêu Ta,” Chúa nói. “Ta đã biết là con yêu Ta hay không rồi! Cái Ta đang nói là nếu ai đó yêu mến Ta nhiệt thành thì người sẽ là người được ban cho năng lực để giữ các điều răn Ta!”

Tôi hiểu! Đó là một mối quan hệ, không phải luật pháp. Trước đó tôi xem đây là một mạng lệnh mang tính luật pháp. Điều Ngài khải thị là tầm quan trọng của một mối quan hệ.
● Không thể biết Đức Chúa Trời qua các luật lệ và quy tắc.
● Không thể tìm thấy Đức Chúa Trời trong các phương pháp.
● Đấng Toàn Năng, Thánh Khiết không thể bị hạ xuống thành một công thức!

 Thế nhưng, đây lại là nhận thức của nhiều người trong chúng ta về Chúa. Chúng ta thế “luật pháp và công thức” cho mối quan hệ với Chúa, như bảy bước để có đời sống hạnh phúc, kế hoạch sự cứu rỗi gồm bốn điểm, năm khía cạnh của một mối quan hệ thành công, các phương pháp đã được thử nghiệm để có sự đáp lời cầu nguyện. Chúng ta tưởng tượng Chúa sẽ được nén lại trong cái hộp các lời hứa, mỗi lần lấy ra một lời để dùng khi cần thiết. Nếu đến với Chúa kiểu đó, thì thử hỏi tại sao chúng ta thấy khó xử lý tội lỗi? Chúa không phải là một công thức tự giúp bản thân mới phát hiện. Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống, cư ngụ trong con cái Ngài - bạn và tôi. Ngài muốn biết chúng ta và muốn can dự vào mọi việc chúng ta làm! Vấn đề ở đây là mối quan hệ chân tình. Theo xu thế là chúng ta có xu hướng để cho tình yêu của chúng ta bị giảm sút, nên bạn có thể hiểu tại sao Chúa Giê-su nói:

“Nhưng, Ta có điều trách con vì con đã mất tình yêu ban đầu. Vậy, con hãy nhớ lại con đã vấp ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến và dời giá đèn của con ra khỏi chỗ của nó, trừ khi con ăn năn. Nhưng con có điều này khá là con ghét các việc làm của bọn Ni-cô-la mà Ta cũng ghét nữa.” (Khải Huyền 2:4-5).

 “Nếu con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa...“Nếu chính Chúa không đi với chúng con, xin đừng sai chúng con đi lên khỏi đây...“Xin cho con được nhìn xem vinh quang Chúa.” (Xuất 33:13-18).

Thực chất ông tuyên bố, “Con thà có sự hiện diện của Ngài mà không có các lời hứa của Ngài hơn là có lời hứa nhưng không có sự hiện diện của Ngài.” Tôi chắc chắn Chúa vui vẻ khi chúng ta khao khát Ngài như thế. Môi-se khao khát Chúa nhiều hơn, vì thế ông đã dạn dĩ cầu khẩn, “Xin dạy con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa”(Xuất 33:13).

Để biết Chúa, chúng ta phải biết các đường lối Ngài! Ngài khải thị các đường lối Ngài cho người nào tìm kiếm tấm lòng của Ngài, chứ không chỉ tìm quyền năng hay sự tiếp trợ của Ngài: Nhưng những ai biết tấm lòng của Ngài sẽ bước đi trong năng quyền của Ngài: “...Còn những ai biết Đức Chúa Trời mình sẽ trở nên mạnh mẽ và lập những thành tích.” (Đa-ni-ên 11:32).

Khi tôi mới bước vào chức vụ, gần như mỗi buổi sáng tôi để một hai tiếng trong sự cầu nguyện. Những lời cầu nguyện của tôi như thế này: “Chúa ơi, xin hãy dùng con để cứu các linh hồn, xin dùng con chữa lành người bệnh, xin dùng con để đuổi quỷ.” Tôi cứ liên tục cầu nguyện - cùng một ý nhưng với các lời lẽ khác nhau. Tôi cảm thấy mình không ích kỷ khi tôi kêu cầu với Chúa ban cho một chức vụ lớn lao. Rồi một ngày nọ, Chúa phán với tôi, “Con trai, những lời cầu nguyện của con quá ích kỷ và trật mục tiêu rồi.” Tôi sửng sốt bởi những gì Ngài nói. “Động cơ của con là gì khi muốn Ta làm những điều này?” Ngài hỏi. “Tất cả những gì Ta nghe từ con là ‘xin hãy dùng con để…’; con là trọng tâm của sự cầu nguyện. Mục đích Ta tạo dựng con không phải để con chinh phục các linh hồn, để đuổi quỷ hay chữa lành người bệnh. Ta tạo dựng con cho sự thân mật - đó là mục đích của con.” Điều này thật kinh ngạc đối với tôi. Rồi Ngài chỉ cho tôi điều mà tôi không bao giờ quên: Giu-đa đã giải cứu người ta và chữa lành người bệnh, làm tất cả trong Danh Giê-su! Vâng, khi Chúa Giê-su sai phái mười hai môn đồ, Ngài đã sai tất cả - có cả Giu-đa, là người sau này đã phản bội Ngài.

Trọng tâm của tôi đã sai. Mục tiêu của Chúa dành cho chúng ta - phần thưởng Chúa ban - là được biết Chúa Giê-su (Phi-líp 3:10)

 

John Bevere (Chúa Ơi Ngài Ở Đâu)