• Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân từ; Sự thương xót Ngài còn đến đời đời. (1 Sử-ký 16:34)

HỘI ĐỒNG BỒI LINH

 • KHI THƯỢNG ĐẾ TRẢ LỜI (Phần 1) - PAUL YONGGI CHO
  Kinh Thánh là một quyển sách nói về một Đấng gọi là Giê-Xu Christ, con của Đức Chúa Trời.Tôi đọc những chỗ nói về Đức Chúa Giê-Xu chữa lành kẻ đau và cứu kẻ chết sống lại. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ đến với Chúa Giê-Xu thì Ngài sẽ giúp tôi. tôi thấy Ngài đã tha thứ cho người đàn bà tà dâm và giải thoát những kẻ bị quỷ ám. Ngài luôn luôn tiếp nhận kẻ đau ốm và người tội lỗi. Dần dần tôi ý thức được rằng, mặc dù tôi là một người nghèo nhất trong đám người nghèo, một kẻ đầy tội lỗi và sắp chết vì bịnh lao phổi, Đức Chúa Giê-Xu sẽ tiếp nhận tôi.
 • ĐIỀU KHIỂN SỰ CĂNG THẲNG: ĐỪNG LO LẮNG! - RICK WARREN
  Chúa xác định rõ trong kinh thánh những gì Ngài nghĩ về lo lắng. Phi Líp 4:6 ghi, đừng lo lắng bất cứ điều gì cả. Tại sao chúng ta cần phải vứt bỏ nổi lo lắng? Lo lắng không hiệu quả. Để lo lắng một việc gì đó, điều chúng ta không thể thay đổi là vô ích. Lo lắng không thể thay đổi quá khứ, và không thể kiểm soát tương lai. Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:7: “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.Chúa quan tâm đến chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Vì vậy, tất cả những điều gì làm chúng ta căng thẳng và lo lắng hãy để nó qua đi. Giao nó cho Chúa.
 • GƯƠNG LÃNH ĐẠO XUÁT CHÚNG CỦA CHÚA GIÊ-XU - ULF EKMAN
  Trong mọi sự Chúa Jêsus là Đấng trỗi hơn hết – không chỉ trong sự chuộc tội, sự cứu rỗi, sự phục hồi và chúc phước, mà còn trong sự dạy dỗ, huấn luyện, phát triển và sai đi. Chúng ta cần tiếp nhận cả công việc cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá và tấm gương của Ngài trong việc môn đệ hóa. Nếu chúng ta đi theo Chúa Jêsus và làm việc theo cách của Ngài, vâng lời Ngài và Thánh Linh Ngài, chúng ta sẽ thấy những kết quả lớn lao, và sự lãnh đạo của chúng ta sẽ là nguồn phước cho hàng ngàn người,
 • BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU KHÔNG THỂ LÀM KHI THẤY ĐẤNG VÔ HÌNH- RICK WARREN
  Đức tin và sự kiên trì như nhau. Đức tin có nghĩa là chúng ta không bỏ cuộc ngay cả khi chúng ta mệt mõi. Đức tin có nghĩa là chúng ta không biết cách nào để bỏ cuộc. Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh để tự đứng lên khi chúng ta ngã xuống. Chúa có thể cho chúng ta năng lực để tiếp tục tiến tới khi ở bên bờ phá sản. Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để giữ niềm tin của mình, khi mọi áp lực chung quanh muốn chúng ta nhượng bộ.
 • GƯƠNG LÃNH ĐẠO HUẤN LUYỆN CỦA CHÚA GIÊ SU - ULF EKMAN
  Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ hãy theo Ngài – Ngài sẽ làm họ trở nên tay đánh lưới người. Đó là điều họ đã đáp ứng. Họ cần phải bỏ mọi sự để theo Ngài. Đây là điểm phân biệt giữa môn đệ hóa và việc trở nên tín đồ hội thánh.Giăng 13:15, Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Chúa luôn muốn truyền cho các môn đồ của Ngài là sống bởi đức tin.Điều quan trọng cầni là Chúa Jêsus là một tấm gương, không chỉ trong những phương pháp bên ngoài, mà trên hết là ở sự sống bên trong của Ngài và mối quan hệ với Cha.
 • NGHÈO MÀ TRUNG THỰC LÀ TỐT HƠN - RICK WARREN
  Nếu chúng ta muốn Chúa ban phước về tài chánh của mình, chúng ta phải trung thực về các điều đó. Kinh Thánh cũng nói: “Thà người nghèo khổ ăn ở thanh liêm, Còn hơn là kẻ có môi miệng gian tà và là kẻ ngây dại” (Châm Ngôn 19:1.). Quyết định trung thực trong tài chánh của chúng ta không phải là điều chúng ta thực hiện một lần cho tất cả mọi thứ. Đó là một quyết định hằng ngày. Nhưng Chúa nói nếu chúng ta trung thành với Chúa trong việc nầy, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về nhu cầu tài chánh của mình.
 • NHẠY CẢM VỚI ĐỨC THÁNH LINH - CHARLES STANLEY
  Sự thúc giục đầu tiên của Đức Thánh Linh dành cho bất kỳ người nào khi trải qua việc đón nhận Chúa Jêsus như Đấng Cứu Chuộc cho cá nhân mình, sau đó theo Chúa Jêsus như Đấng Cứu Chúa của cuộc đời mình. Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus như Đấng Cứu Chuộc, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta cách nên bước đi – sự chọn lựa và những quyết định, thái độ mới cùng những quan điểm chúng ta nên chấp nhận.
 • MỖI MÙA TRONG CUỘC SỐNG CÓ MỘT MỤC ĐÍCH - RICK WARREN
  Cuộc sống là sự kết hợp các mùa tương phản nhau.Thời tiết nắng và không mưa tạo thành một sa mạc. Nếu chúng ta theo Chúa, trong cuộc sống, chúng ta tìm lối sống theo cách Chúa muốn, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng những trải nghiệm nầy có mục đích và giá trị .Kinh Thánh nói điều khác trong Truyền Đạo 3: 11. “Mọi sự Ngài làm đều đúng thời, đúng lúc. Tuy Đức Chúa Trời có đặt vào tâm trí loài người ý niệm về cõi đời đời, cũng không một ai thấu hiểu được đầu đuôi gốc ngọn công việc Ngài làm”.
 • BỨC TRANH TRONG CON NGƯỜI BỀ TRONG - UEF EKMAN
  Những truyền thống, sự vô tín tôn giáo, những thành kiến và kinh nghiệm hạn chế của con người có thể cản trở giấc mơ của bạn trở thành hiện thực. Một tâm trí chán nản, thất vọng, những chương trình theo tính xác thịt và sự bực bội khi chúng ta không trở thành hiện thực, sự tự ti, lừa dối và bào chữa cũng có thể cản trở bạn. Vì lý do này, chúng ta cần sự giúp đỡ để tin, chúng ta cần Đức Thánh Linh, cần những lời hứa của Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài.
 • NHÌN VÀO NHU CẦU CỦA NGƯỜI KHÁC - RICK WARREN
  “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa: (Phi-líp 2:4). ------. Điểm khởi đầu cho mọi điều tốt lành, là thời điểm chúng ta chuyển đổi sự tập trung ra khỏi chính mình. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ về bản thân mình, thì chúng ta sẽ trở thành một người đau khổ. Nếu chúng ta thật sự muốn có hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh,Nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, khi phục vụ Chúa xuyên qua việc phục vụ người khác.
 • THAY ĐỔI LÀ TỐT - JOHN BEVERE
  Sự thay đổi mà Chúa đẩy chúng ta hướng tới thường là không dễ dàng, nhưng nó vẫn luôn tốt lành và mang lại kết quả. Thường thì chúng ta kháng cự lại sự thay đổi bởi vì nó ảnh hưởng đến lối sống an nhàn của chúng ta. Đây chính là điều đã xảy ra vào thời của Chúa Giê-su và cũng đã xảy ra suốt dòng lịch sử của hội thánh. Để thay đổi và chuyển dịch từ cấp độ đức tin và vinh hiển này đến cấp độ tiếp theo, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ chỗ an nhàn và đeo đuổi con đường mà Thánh Linh dẫn dắt chúng ta.
 • TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG - RICK WARREN
  Kinh Thánh ghi, “ Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời”. (I Phi-e-rơ 4:10).-----. Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta có thể ban lại cho người khác. Khi chúng ta ban cho người khác, Chúa sẽ ban phuớc cho chúng ta. Nếu chúng ta đang đối đầu với sự thiếu niềm vui trong cuộc sống, hãy thử phục vụ mọi người trong cộng đồng và trong hội thánh của chúng ta.
 • CHÚA CÒN LÀ MỘT CÔNG THỨC - JOHN BEVERE
  Chúa không phải là một công thức tự giúp bản thân mới phát hiện. Ngài là Đức Chúa Trời Hằng Sống, cư ngụ trong con cái Ngài - bạn và tôi. Để biết Chúa, chúng ta phải biết các đường lối Ngài! Ngài khải thị các đường lối Ngài cho người nào tìm kiếm tấm lòng của Ngài, chứ không chỉ tìm quyền năng hay sự tiếp trợ của Ngài: Nhưng những ai biết tấm lòng của Ngài sẽ bước đi trong năng quyền của Ngài: “...Còn những ai biết Đức Chúa Trời mình sẽ trở nên mạnh mẽ và lập những thành tích.” (Đa-ni-ên 11:32).